Mediáció

A mediáció során – a jogi eljárásokkal ellentétben – a vitás felek saját döntéseik alapján juthatnak el a megállapodáshoz. Mediátorként pártatlanul segítjük a személyek közötti kommunikációt, irányítjuk a vita rendezésének folyamatát, de nem teszünk megoldási javaslatot. A személyek közötti vagy szervezeten belüli konfliktusok így várhatóan kisebb idő- és pénzráfordítással deríthetők fel és oldhatók meg.

A folyamat előkészítő beszélgetésekkel indul, és ha minden fél úgy dönt, hogy részt vesz a mediációban, akkor egy vagy több hosszú, kb. két-három órás tárgyalás következik. Ennek a végére juthatnak el a vitában álló felek a megegyezésig. Az általam képviselt mediációs irányzat szerint a felek közötti beszélgetést, egyezkedést segítem, facilitálom a felismerhető érdekek és szükségletek hangsúlyozásával.

Mediációval hatékonyan oldhatók meg a családon belüli (pl válási vagy gyermekelhelyezési, a kamaszok és szüleik közti, örökösödési) konfliktusok vagy egyéb, személyek közötti (pl. gazdasági, munkaügyi) viták. Egy-egy vitás helyzet tisztázásán túl javulhat a felek közötti vagy a közösségen belüli kommunikáció és az együttműködési hajlandóság. A mediáció azonban nem csodaszer, nagyon elmérgesedett helyzetekben vagy az egyik fél teljes elzárkózása esetén nem használható.

Konfliktuskezelés témában egyéni és csoportos fejlesztést is vállalok. Mediációs tevékenységemről és munkatársaimról bővebben a Mediátorkör oldalon olvashat.