Mindannyiunk életében vannak kisebb-nagyobb konfliktusok, amiket egyéni módon kezelhetünk vagy kerülhetünk ki. Ha beleragadunk egy konfliktusba egy számunkra fontos személlyel, akkor az megkeserítheti életünket. Erről a holtpontról segíthet kimozdulni a mediátor, akivel sikerülhet új nézőpontból vizsgálni a régi problémát. 

Az a tapasztalat, hogy a mediáció során a vitában álló emberek más nézőpontból tudnak ránézni a köztük lévő viszonyra és a konfliktusra, és képessé válhatnak arra, hogy olyan megoldásokat dolgozzanak ki, amely új alapot adhat a kapcsolatnak. Ez nem azt jelenti, hogy a célunk, hogy mindenáron közelítsük egymáshoz a feleket, de ha az együttműködés több előnyt hoz számukra, mint a kizárólagos önérvényesítés, akkor a korábbi versengést, ellenségeskedést felválthatja egy békés egymás mellett létezés. Ideális esetben a korábban konfliktust okozó kérdések terén figyelembe tudják venni a másik szükségleteit vagy legalábbis el tudják ismerni azok eltérő mivoltát. Megtalálják a saját megoldásukat, ami hosszabb távon stabilabb kapcsolatot eredményez. 

Milyen változásokat lehet elérni a mediációval?

Az elvált szülők például nem kezdenek újra összejárni, de a közös gyermek nyugalma érdekében képesek lesznek betartani korábban semmibe vett szabályokat. Két kolléga, aki különböző értékek szerint éli életét, tartózkodni fog attól, hogy a munkahelyen minden beszélgetésben keresse a másikban a különbségeket, ha képes belátni, hogy a munkaügyek kapcsán ezeknek nincs relevanciája és egyikük sem akarja a másikra erőltetni saját értékeit. A kamaszt nevelő szülők képesek lesznek meglátni serdülő fiuk vagy lányuk azon részeit is, amelyeket eddig a generációs szakadék miatt esetleg nem ismerhettek meg, és a másik irányból nézve, a kamasz is új oldaláról ismerheti meg szüleit, és a belátás miatt vagy pusztán az otthoni béke érdekében hajlandók lesznek közös szabályokat kidolgozni és betartani.

A mediáció ugyan a szükségletek szintjével dolgozik, de a cselekvések szintjére vonatkozó vállalásokat hozhat eredményül. Ez a jó értelemben vett felszínesség őrizheti meg a felek számára a belső értékek, érdekek szabadságát.

"Ha kiderül, hogy az együttműködés több előnyt hoz számukra, mint a versengés, akkor az ellenségeskedést felváltja a békés egymás mellett létezés."

Miért hatékony ez a módszer?

Mediátorként a facilitatív irányzatot képviselem, ez azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb beavatkozással, csupán a mediációs folyamat és a keretek határozott megtartásával segítem a feleket a saját szükségleteik felismerésében, a másik helyzetére való rálátásban és ha sikerül, akkor a közös megállapodás megszövegezésében. A facilitatív stílus szerint nem adunk tanácsot, nem teszünk mélyreható beavatkozást. Nem az a cél, hogy mindenáron írásos megállapodás szülessen, hanem az, hogy a felek valós érdekeit és a betarthatóságot szem előtt tartva jöhessen létre együttműködés. 

Ez a módszer tehát más, mint a szakértő által adott tanácsok megvalósítása vagy a mélyreható terápia, mégis hamar látványos könnyebbséget hozhat a mindennapokban.